Hotline: 0987 606 979

 
0    
Nâng tầm trải nghiệm sống

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website www.chauruainoxtienphat.com của chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người tiêu dùng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên www.chauruainoxtienphat.com như: họ và tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), số chứng minh thư, ngày cấp trong mức độ có thể, các tuỳ chọn... Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của người tiêu dùng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến người tiêu dùng).

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (các đơn hàng, khiếu nại, bảo hành…).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website www.chauruainoxtienphat.com sử dụng thông tin của người tiêu dùng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng;

      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa chúng tôi và người tiêu dùng;

      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của người tiêu dùng g hoặc các hoạt động giả mạo người tiêu dùng;

      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng;

      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của chúng tôi và người tiêu dùng;

      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có quy định thời gian lưu trữ thông tin cá nhân, trừ khi người tiêu dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho chúng tôi hoặc khi Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị website www.chauruainoxtienphat.com

      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với www.chauruainoxtienphat.com

      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

      • Công ty nghiên cứu thị trường

      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng

      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tiến Phát

- Địa chỉ: Số 56, ngõ 197 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Email: congtytienphat352@gmail.com

- Điện thoại: 0944 268 468 - 0987 606 979

 6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào www.chauruainoxtienphat.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng:

- Hòm thư: congtytienphat352@gmail.com

- Điện thoại: 0944 268 468 - 0987 606 979

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên www.chauruainoxtienphat.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên www.chauruainoxtienphat.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích, người tiêu dùng gửi email khiếu nại đến email congtytienphat352@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0944 268 468 - 0987 606 979 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.